HOLLANDS KROON -De agrarische sector is van belang in Hollands Kroon. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst ook zo blijft? Samen met LTO hebben we de Amsterdam Green Campus gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van de agrarische sector in onze gemeente. Een online enquête onder agrarische ondernemers maakt onderdeel uit van het onderzoek.


Kansen en belemmeringen
Wat komt er op ons af en waar moeten we op inzetten om deze voor onze gemeente zo belangrijke sector een goede toekomst te bieden? Er zijn veel ontwikkelingen en wensen voor de gronden in onze gemeente, denk aan natuur, industrie, datacenters, woningbouw, de energietransitie etc. Deze hebben effect op hoe we de beschikbare ruimte gebruiken. De vraag is: waar ziet u de kansen en waar belemmeringen?


Onderzoek
Om dit te onderzoeken is een aantal interviews gehouden en vragen we alle agrarisch ondernemers deel te nemen aan de online enquête. Zo krijgen we een beeld van wat er speelt en wat er nodig is voor een goede toekomst. De enquête is tot en met 24 mei te vinden op www.hollandskroon.nl/onderzoekagrarischesector. Vult u deze alstublieft in?