ANNA PAULOWNA - Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de criteria voor een Compensatie-en Herstelfonds COVID-19. Dit is de uitwerking van een door de raad aangenomen motie (M 2020 12). Deze is aangenomen op 5 november 2020. In de derde Bestuursrapportage van 2020 heeft de raad voor dit fonds € 487.000,- beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld om ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties in Hollands Kroon die door de COVID-19 crisis getroffen zijn. Het voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 18 februari.

Het college heeft criteria opgesteld op basis waarvan aanvragen beoordeeld worden
Het voorstel is dat lokale maatschappelijke organisatie zien wat de impact van COVID-19 is op de exploitatie en vermogenspositie. Op basis daarvan kan een compensatie worden bepaald. Hoewel we nog midden in een lockdown zitten, is het voorstel met dit fonds om ons ook te richten op het herstel van de lokale economie en de sociale infrastructuur

Raadsvergadering kijken en documenten lezen
De Motie M2020 12 en raadsstukken (agendapunt 5) kunt u op onze website bekijken. De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. U kunt over dit voorstel in contact komen met de gemeenteraad. Zo kunt u onder andere gebruik maken van het inspreekuur op dinsdag 16 februari.