HOLLANDS KROON - Ondernemers in Hollands Kroon zijn zeer tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Met maar liefst een gemiddelde score van bijna een 8 wordt de dienstverlening van Hollands Kroon aan bedrijven veel hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde van 6,8.

Dat blijkt uit een MysteryGuest onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee heeft het ministerie de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan bedrijven in kaart gebracht. Via een steekproef zijn 160 gemeenten onderzocht. Zij kregen 15 telefonische vragen en 5 vragen per e-mail.

De resultaten varieerden sterk, zowel per gemeente, als per kanaal. Van de 160 gemeenten staat Hollands Kroon op de vierde plek. Van de 17 onderzochte gemeenten in Noord-Holland staat Hollands Kroon op de tweede plek, heel vlak achter Hilversum.

Trots
Burgemeester Nawijn: ʺBovenal zijn we blij dat ondernemers onze dienstverlening zo waarderen. Dat maakt trots en geeft energie. Daarnaast zijn we natuurlijk ook heel trots op onze teams en de medewerkers die er voor zorgen dat ondernemers het contact met Hollands Kroon als zo prettig en waardevol ervaren. We gaan door op de ingeslagen weg om onze dienstverlening nog beter te maken.”


Het onderzoek vindt u hier.