HOLLANDS KROON - De oproep voor opvang voor de gevonden wilde zwijnen heeft succes gehad.

De dieren worden half oktober geplaatst in Natuurpark Lelystad. Zij kunnen hier in vrijheid en in het wild leven. Wij willen iedereen bedanken die heeft geholpen met het delen van het bericht en aandragen van suggesties. Dat heeft enorm geholpen in het vinden van een goede oplossing voor de dieren.