HOLLANDS KROON - Ondanks het vuurwerkverbod is er toch voor veel geld vernield/opgeblazen door vuurwerk in onze gemeente. Het gaat om zeker € 13.900,-. De schade is daarmee hoger dan de schade van de afgelopen twee jaar. Deze kosten zijn voor materiële schade en loonkosten. Ook is er voor zeker € 4.000,- schade door vandalisme. Daarnaast zijn er veel Fixi meldingen gemaakt over overlast. Vooral over harde knallen van illegaal vuurwerk en dat mensen ondanks het vuurwerkverbod toch vuurwerk afstaken.

Vuurwerkschade kost ons allemaal geld

De wrange ‘oogst’ van meldingen uit het hele gebied van Hollands Kroon over vuurwerkschade bestaat op dit moment uit vernielingen aan onder meer:

  • 2 hondenpoepbakken
  • 9 prullenbakken
  • 11 verkeersborden
  • 2 straatnaamborden
  • 1 beschadigde lichtmast
  • Hekwerk bij speeltuin in Kreileroord

Schade door vandalisme

Naast de schade door vuurwerk is er ook heel veel schade door vandalisme. Zo zijn er 5 lantaarnpalen opzettelijk platgereden langs de Gemeenelandsweg tussen Hippolytushoef en Den Oever. De kosten door deze vernielingen zijn € 4.000,-. Ook is er 1 stroomkast vernield bij de ijsbaan in Slootdorp. De kosten van de schade hiervan zijn € 200,-.

Latere schade

Het bedrag van de € 13.900,- schade door vuurwerk kan hoger uitpakken. Zelfs maanden later kunnen nog meldingen binnenkomen die veroorzaakt zijn door vuurwerk. Bijvoorbeeld door straatkolken die zijn opgeblazen. Op het eerste oog is daar niets aan te zien. Pas na hevige regenval spoelt het zand in de kapotte onderbak en zakt het straatwerk (sink-hole) eromheen weg.

Melding maken

De meldingen van vuurwerkschade komen binnen via de Fixi-app onder het kopje ‘vuurwerkschade’. Schades kunt u nog steeds doorgeven, via de Fixi-app en telefonisch via tel. 088-321 5000. We repareren de schade zo snel mogelijk.

Kosten vuurwerkschade afgelopen jaren

2021/2022€ 13.900,-
2020/2021€ 10.000,-
2019/2020€ 15.000,-
2018/2019€ 9.200,-
2017/2018€ 8.500,-
2016/2017€ 7.475,-
2015/2016€ 9.000,-
2014/2015€ 6.000,-