KOLHORN - Het Kolhornerbos heeft sinds kort een insectenhotel. Dit hotel is geopend op 2 juli door Staatsbosbeheer en de gemeente, in samenwerking met basisschool Op Avontuur uit Kolhorn. Een insectenhotel is een grote kast waar verschillende bij- en insectensoorten zich kunnen nestelen. Het hotel is geschonken door Staatsbosbeheer en is samen met de leerlingen van de basisschool gevuld met materialen zoals dennenappels, riet en schelpjes zodat bijen en insecten zich er thuis voelen.

Biodiversiteit
Het insectenhotel bootst natuurlijke nest- en overwinterplekken na. In Nederland daalt het aantal nest- en overwinterplekken voor bijen en andere insectensoorten. Door een variatie van nesten na te bootsen in het hotel worden er verschillende bij- en insectensoorten aangetrokken en vergroot het de biodiversiteit.

Opknappen Kolhornerbos
Het plaatsen van het insectenhotel is onderdeel van het opknappen van het Kolhornerbos. Zo hebben we onder andere de paden in het bos vernieuwd, een ecologische zone gemaakt en een hondenstrandje aangelegd.

De Kop Werkt!
Het opknappen van het Kolhornerbos is onderdeel van het opwaarderen van het vaarroutenetwerk rondom Kolhorn. Dit is een project van ‘De Kop Werkt!’. De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.