WIERINGERWERF - De nieuwbouw van de gemeentewerf, brandweerkazerne, ambulancepost en het politiebureau in één gebouw in Wieringerwerf is klaar. Hiervoor vond eind juni een symbolische sleuteloverdracht plaats tussen wethouder Theo Groot en Hans Jorritsma van Jorritsma bouw, een van de aannemers. De brandweer heeft het gebouw inmiddels in gebruik. Politie en ambulance volgen binnenkort. Het materiaal van onze buitendienst wordt vanaf deze week vanuit Anna Paulowna naar Wieringerwerf verhuist en dat moet voor september zijn afgerond.

Bouw niet zonder slag of stootBij de start van de bouw in juli 2019 kon niet worden vermoed welke uitdagingen tijdens het bouwproces zouden ontstaan. Direct na de zomer van 2019 kwamen de dossiers rondom stikstof en Pfas op tafel. Dat heeft gevolgen gehad voor de aanleg van de buitenruimte door Haarsma, waar voor de vrijkomende grond plotseling een alternatief moest worden gevonden. De winter is gunstig geweest en heeft Jorritsma in staat gesteld om zonder vertragingen door te bouwen. Vanaf maart is de wereld in de greep geraakt van het Corona-virus en ook voor de bouw heeft dat voor aanpassingen gezorgd. Maar de beide aannemers hebben hier uitstekend op gereageerd en dat heeft geleid tot afronding van de bouw in mei. Ook voor de buitenruimte is het werk afgerond, zodat er een compleet gebruiksklaar gebouw en omliggend terrein klaar is voor de nieuwe gebruikers.

Hollands Kroon en de nieuwe gebruikers zijn blij met de inspanningen van Jorritsma en Haarsma en zijn trots op het resultaat.