WIERINGERWERF - Op maandagavond 19 november organiseert gemeente Hollands Kroon samen met de Ondernemers Federatie Hollands Kroon een werkgroep Recreatie & Toerisme Hollands Kroon een netwerkbijeenkomst voor recreatie en toerisme ondernemers in de gemeente. Deze avond is voor ondernemers in de recreatieve en toeristische sector en is bedoeld om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen. Er is gelegenheid tot netwerken met collega-ondernemers en enkele ondernemers uit de branche gaan ideeën pitchen. Daarnaast wordt de nieuwe ontwikkelkaart van Hollands Kroon aan de aanwezigen voorgelegd.

Programma
Deze informele en informatieve avond vindt plaats op maandagavond 19 november bij bezoekboerderij ‘Leven van de Wind’ aan de Oosterterpweg 12 in Wieringerwerf. De bijeenkomst start om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is inloop mogelijk. Uiteraard ontbreken een hapje en drankje niet. Deelname aan deze avond is gratis voor alle toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Hollands Kroon.

Aanmelden
Deelnemende ondernemers vragen wij zich vooraf aan te melden. Dat kan via info@ofhk.nl. Geef hierbij aan van welk bedrijf én met hoeveel personen u aanwezig bent.