HOLLANDS KROON - Het UWV gaat vanaf april 2017 een eenmalige tegemoetkoming betalen aan ruim 80.000 werklozen.

Wet werk en zekerheid

Het betreft WW-gerechtigden die na invoering van de Wet werk en zekerheid (1 juli 2015) in de periode 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 van het UWV een WW-uitkering hebben ontvangen. Deze eenmalige tegemoetkoming biedt een financiële compensatie voor WW-gerechtigden die een uitkering hebben ontvangen gebaseerd op een lager WW-dagloon dan zij op grond van het nieuwe Dagloonbesluit 2016 zouden hebben gehad.

Inkomstenformulier

Deze eenmalige tegemoetkoming kan gevolgen hebben indien u ook een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering) ontvangt. Daarom vragen wij u om deze inkomsten op te geven samen met een kopie van de betalingsspecificatie. U kunt dit doen via een inkomstenformulier die u vindt in het groene blok aan de rechterkant. Let erop dat u dit voor 15 mei 2017 doet. Het niet melden van deze inkomsten kan leiden tot een terugvordering en mogelijk een boete.