ANNA PAULOWNA - Het rode licht boven op de windmolens van Windpark Wieringermeer roept weerstand op. ’s Avonds is het nooit meer helemaal donker. En mensen vinden het lelijk. Dit licht, ook wel ‘obstakelverlichting’ genoemd, is verplicht. Het rode licht helpt voor de vliegveiligheid. Op donderdag 25 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd om binnen twee jaar de lichthinder van windmolens weg te nemen. Het college vindt dit een positieve ontwikkeling.

In de toekomst gaat het licht pas aan als er een vliegtuig langskomt
Bij alle windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter staat altijd het licht aan. Het is de bedoeling dat het licht straks alleen aan gaat als er een vliegtuig in de buurt komt. Daarvoor krijgen vliegtuigen een transponder. Vaak hebben ze die al. Daarmee stuurt het vliegtuig een signaal uit. Windmolens met een ontvanger zetten daarna automatisch het licht aan.

Dit soort licht is in Duitsland uitgebreid getest. Voor een groot deel is de lichthinder weggenomen. In Duitsland wordt dit systeem daarom ingevoerd. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd dit systeem binnen twee jaar in Nederland mogelijk te maken. Dit moet juridisch worden vastgelegd. En moet gewijzigd worden in de informatiebladen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over deze ontwikkeling
Deze branchevereniging van de windsector wil zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. Uiteraard vinden wij dat ook. Hetzelfde geluid horen we van Windpark Wieringermeer. Het windpark ziet goede kansen voor de invoering van dit soort licht en gaat dit verder onderzoeken.

Er is een landelijke werkgroep obstakelverlichting
In dat overleg zitten een aantal provincies, ministeries, de NWEA en de ILT. Daarnaast is er in het Interprovinciaal Overleg (samenwerking tussen provincies) een overleg van projectleiders windenergie. We zijn via de provincie Noord-Holland aangesloten op deze (toekomstige) ontwikkelingen.

Windpark Wieringermeer ligt in de buurt van het laagvlieggebied Wieringermeerpolder
Het aan en uit gaan van het licht, kan gevolgen hebben voor de helikopters van Vliegkamp De Kooy in Den Helder. Hierover gaan we in gesprek met Vattenfall en ECN Wind Energy Facilities van het Windpark Wieringermeer en de provincie Noord-Holland. Ook gaan we in gesprek met de andere eigenaren van windparken in onze gemeente.