WIERINGEN - De oogsttijd is weer begonnen. Dat betekent dat de wegen in het buitengebied weer druk worden bereden met tractors en andere landbouwvoertuigen. Het gevolg is dat de wegen regelmatig zijn besmeurd met modder.

Beleid
Agrariërs zijn verplicht om zelf de openbare weg schoon en veilig te houden en bij een onveilige situatie waarschuwingsborden te plaatsen. De gemeente controleert regelmatig of de agrariërs voldoen aan deze verplichting.

Let op!
Ondanks dat de modder is verwijderd, kan de weg evengoed glad zijn. Iedere weggebruiker moet daarom altijd en vooral bij natte weersomstandigheden, goed opletten.

Controle
Als u ziet dat een weg niet of niet goed is schoongemaakt, laat het ons weten via de Fixi-app. Maak desnoods een foto van de situatie. Wij kunnen dan de vervuiler op de situatie aanspreken en sommeren om de weg snel schoon te maken.