HIPPOLYTUSHOEF - Op maandag 12 november heeft de heer Evert Busser een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt gekregen van burgemeester J.R.A. Nawijn. De heer (E.H.) Busser, geboren op 5 januari 1942 en wonend in Hippolytushoef, is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Busser heeft afscheid genomen als voorzitter van de Vereniging Wieringer Molens. De heer Busser was van 1994 tot 2002 raadslid in de gemeente Wieringen. Van 1991 tot 1993 was de heer Busser als waarnemend voorzitter betrokken bij de ontmanteling van de Stichting Oud Wieringen. In 1991 was de heer Busser één van de oprichters van de Vereniging De Wieringer Molens. Van 1991 tot 1995 was hij zowel secretaris als penningmeester, van 1995 tot 2000 penningmeester en van 2003 tot 2017 voorzitter.

Tussen 1991 en 2001 ondergingen beide molens een grote restauratie, waarvoor de heer Busser zowel de financiële administratie verzorgde als de fondsenwerving. De heer Busser was van 2006 tot 2017 penningmeester van de Noord-Hollandse Molenfederatie, welke organisatie de belangen van moleneigenaren en molenorganisaties in Noord-Holland behartigt. Van 2002 tot 2013 was de heer Busser penningmeester van de Koninklijke Marine Jacht Club. In zijn eerste periode deed hij de functie van penningmeester alleen. Later bleek het, gezien de omvang van het takenpakket, nodig de functie te splitsen en werd hij 2de penningmeester.

Ruim 25 jaar heeft de heer Busser zich belangeloos ingezet voor de Wieringer Molens. De heer Busser is van 1994-2002 raadslid geweest en van 2000-2002 en 2009-2010 wethouder van de gemeente Wieringen.