HIPPOLYTUSHOEF - Op woensdag 9 maart 2022 planten leerlingen van het toekomstige Integraal Kindcentrum (IKC) op de Elft het Tiny Forest ‘Het Zwanenbos’. Dit Tiny Forest komt achter het nieuwe schoolgebouw in Hippolytushoef. Het Tiny Forest is een idee van IVN Natuureducatie en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Hollands Kroon.

Kinderen van de basisscholen groep 5 Henricus en groep 6 De Kei helpen mee op deze plantdag. Wethouder Mary van Gent plant deze dag de eerste boom. Wij betrekken de buurt actief bij het bos zodat het Tiny Forest een echt buurtbos wordt! U bent dus van harte welkom om bij het planten van het bos aanwezig te zijn.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Wat gaan we doen?

Op de plantdag op 9 maart, leggen we het hele Tiny Forest aan. Aan het einde van de dag zijn er ongeveer 600 boompjes geplant. Ongeveer 60 kinderen helpen met het planten van de boompjes. Buurtbewoners zijn de hele ochtend tussen 9.00 – 12.00 uur van harte welkom om mee te helpen.