HIPPOLYTUSHOEF - Na goed overleg tussen de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen en burgemeester Nawijn is overeengekomen dat de kermis Hippolytushoef 2017 doorgaat.

Gezien de locatie van de botsauto’s worden door de exploitant dit jaar extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De stichting en de gemeente evalueren in het najaar alle door de stichting georganiseerde kermissen.