WIERINGERWAARD - In september 2018 is L!nk Jongerenwerk het project ‘Kamers met Kansen’ gestart. Dit project is opgezet voor de huisvesting van jongvolwassenen die vanwege problemen niet langer thuis kunnen wonen. Het project was een pilot voor één jaar en is een succes! Daarom heeft het college besloten het project te verlengen.


Het project Kamers met Kansen

In wooncomplex Molenweid in Wieringerwaard zijn negen jongeren (18-25) gehuisvest, die vanwege problemen niet langer thuis kunnen wonen. Door de jongeren deze kans te bieden wordt voorkomen dat ze weglopen, een zwervend bestaan gaan leiden, het verkeerde pad op gaan en niet komen opdagen op school of hun werk. Jongerenwerk Hollands Kroon heeft een eigen Facebookpagina.

De jongeren huren zelf het appartement via de Wooncompagnie en krijgen daarbij coaching van L!nk Jongerenwerk en cursussen aangeboden. Zo leren zij bijvoorbeeld hoe een huishouden te runnen en budgetvaardigheden. Als tegenprestatie voor de begeleiding wordt van de jongeren verwacht dat ze hun kamer en de wijk schoon houden, ouderen in de buurt helpen, boodschappen of klusjes doen.


Traject is een succes

Onlangs heeft er een tussentijdse evaluatie van het pilotproject plaatsgevonden. Daaruit is gebleken, dat het traject succesvol is. De jongeren geven aan de afgelopen maanden gegroeid te zijn en hebben daadwerkelijk zicht op een zelfstandig leven gekregen. Ook het wijkteam is enthousiast. Zij geven aan dat de samenwerking goed is en dat er realistische haalbare doelen worden gesteld en dat de formule goed werkt.