HYPPOLYTUSHOEF - Dit jaar vindt voor de tweede keer de uitreiking van jeugdlintjes plaats aan jonge inwoners van Hollands Kroon. Het jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Hollands Kroon is trots op haar jeugd en hun bijzondere prestaties en waardeert hun belangeloze inzet en vrijwilligerswerk. De 4 jongeren zijn door burgemeester Rian van Dam telefonisch op de hoogte gesteld. De uitreiking van de jeugdlintjes is op 28 april om 15.30 uur en is via een livestream te volgen. Locoburgemeester Mary van Gent reikt de lintjes uit.

Klik hier om de uitreiking vanaf 15:30 te volgen:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGMxYjYyYzktNTcwOC00MTQ3LTkwNGMtMTM2NzA0MDY5MDky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227e50fb70-43f6-46ef-b368-2219ae63650c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c3b202c6-4e67-4ae4-b769-911097ab9784%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=285ee037-1690-4fba-9a87-b2fc29400866&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

De jeugdlintjes gaan dit jaar naar Bram Breuer (12), Jens Bloemen (19), Shanya van Soest (18) en Justin de Weert (18). Onderstaand leest u waarom.

Bram Breuer (5-10-2008) Woonplaats: Hippolytushoef
Bram heeft een genafwijking en is zwakbegaafd. In april heeft Bram tekeningen gemaakt en deze deur aandeur verkocht. Met de opbrengst heeft Bram bloemen gekocht en deze uitgedeeld aan de ouderen inisolatie. Ondanks al zijn beperkingen, waaronder Autisme heeft Bram afstand gedaan van zijn tekeningen,en is hij zelfstandig langs de deuren gegaan. Iets wat voor Bram een ongekende uitdaging was. Voor heteerst was Bram even niet de hulpbehoevende, maar kon hij de helpende hand bieden.

Jens Bloemen (25-04-2002) Woonplaats: Hippolytushoef
Jens is cum laude geslaagd voor zijn vwo-examen op het Wiringherlant in Wieringerwerf. Jens heeft in zijnjonge leven al veel hobbels moeten nemen. Er zijn dierbaren overleden en al jong heeft hij gezien enervaren dat niet iedereen gezond en makkelijk door het leven stapt. De eerste jaren van de middelbareschool ontbrak het hem aan motivatie om hard te werken, de twijfels sloegen bij iedereen om hem heentoe of hij wel op het VWO kon blijven. Uiteindelijk, na het kiezen van zijn favoriete profiel, het treffen vande juiste leerkrachten die hem wisten te stimuleren en vooral zijn eigen doorzettingsvermogen is hij cumlaude geslaagd. Bovendien kreeg hij een oorkonde van de school voor zijn bijzondere prestatie bij hetexamen voor wiskunde. Zijn kennis heeft hij door middel van het geven van bijlessen overgedragen opdiverse leerlingen die er moeite mee hadden. Wiskunde D, B en A een 10 en natuurkunde een 9

Shanya van Soest (15-03-2003) Woonplaats Wieringerwaard
Shanya heeft het leven van haar moeder gered door de huisarts te bellen. Moeder voelde zich niet lekker.Shanya heeft de ernst van de situatie goed ingeschat, want haar moeder had een hartinfarct. Ze heefthuisarts gebeld en haar moeder met spoed naar het ziekenhuis gebracht Hiervoor was ze al eenfantastische mantelzorgster voor haar moeder. Shanya zet zichzelf altijd opzij door anderen te helpen.Moeder is vanaf 2011 chronisch ziek en zij helpt en geeft steun waar ze kan. Een dochter uit duizenden.

Justin De Weert (25-03-2003) Woonplaats: Hippolytushoef
Justin is vrijwilliger bij Wieringer Eilandmuseum Jan Lont en beheert de Facebookpagina en de website van WieringerEilandmuseum Jan Lont. Hij is beheerder van de Facebookpagina en website van Schietvereniging De Vrijheid uit Westerland. Lid Microsoft Datacenter Community Advisory Board. Lid medezeggenschapsraad RSG Wiringherlant. Voor deze school is hij ook lid van de medezeggenschapsraad van scholenkoepel SOVON. Tevens zit hij daar in de Jongerenrechtbank. En, en dat vinden wij heel leuk, Justin is matchgroeplid van de Hollands Kroonse Uitdaging. Daarnaast plaatst hij vrijwillig van alles door in de sociale media van verenigingen en organisaties waar hij sympathie voor heeft. Wat zijn grote maatschappelijke betrokkenheid nogmaals onderstreept. Voldoende redenen om een jeugdlintje te verdienen.

Naast dit alles werkt hij voor maar liefst drie werkgevers. Dit zijn de Hagedoorngroep, CI-Engineers en als de regels het toelaten staat hij ook dit jaar weer achter de bar in de Tent op de Haven in Den Oever. Bij deze bedrijven voert hij vele, vaak verantwoordelijke, functies uit. Zie voor meer informatie linkedin.com/in/justin-de-weert.

Daarnaast sport hij bij Judovereniging Asahi San. Zit hij dan niet meer op school? Jawel… En ook dat gaat naar behoren. Justin doet binnenkort examen VWO en hoopt volgend jaar te gaan studeren in Leiden. Het is een druk baasje, waar wij bij de Hollands Kroonse Uitdaging erg trots op zijn.

Namens de Hollands Kroonse Uitdaging feliciteren wij alle vier de ontvangers van het Jeugdlintje van de Gemeente Hollands Kroon. Bedankt voor jullie vrijwillige inzet voor onze samenleving.