HOLLANDS KROON - Als de jaarrekening over 2019 wordt vastgesteld door de gemeenteraad, is de algemene reserve gestegen tot bijna 10 miljoen euro. Dat is nodig ook, want er staat een financieel onzekere periode voor de deur.Hoewel we het afgelopen jaar op onderdelen niet alle resultaten hebben gehaald zijn er flinke stappen gezet. Het is dan ook mooi dat de boeken zijn gesloten met een positief resultaat van € 3,5 miljoen, ondanks een forse kostenstijging binnen het sociaal domein.

Wethouder Groot: “Het jaar 2019 sluiten we met een positief resultaat af en dat is vooral te danken aan incidentele meevallers. Onze financiële positie is zonder meer degelijk. Daarnaast zijn we als college trots op de behaalde resultaten. Een paar voorbeelden hiervan zijn de herziening van de APV, het oprichten van de commissie Zorg & Veiligheid en de installatie van het Cultureel Platform Hollands Kroon. Ook legden we in 2019 door de organisatie van ateliers met inwoners een stevig fundament voor de Regionale Energie Strategie. Daarnaast is na vele jaren de verzelfstandiging van de 4 binnenbaden een feit en is Hollands Kroon een dementievriendelijke gemeente geworden. Stuk voor stuk resultaten om trots op te zijn.”

Corona
Hoe mooi ook, dit staat in schril contrast met de situatie waar we sinds maart 2020 in zijn beland. We zitten allemaal in onzekerheid vanwege het corona-virus en niemand weet wanneer we kunnen spreken over de herstelfase. Ook wij proberen te helpen waar het kan, met bijvoorbeeld de uitvoering van Rijkssteunmaatregelen, zoals de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo), en door daar waar mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Daarom kiest het college er voor om de gemeenteraad voor te stellen het positieve saldo zo veel mogelijk te reserveren in de Algemene Reserve.