HOLLANDS KROON - Vijftig inwoners uit Hollands Kroon ontvingen het afgelopen jaar hulp van de administratief ondersteuners van Wonen Plus Welzijn. Door deze inzet zijn ongeveer veertig duurdere schulddienstverleningstrajecten voorkomen. Door dit succes hebben we in samenwerking met Wonen Plus Welzijn besloten om deze manier van ondersteuning vaker in te zetten.

Uitbreiding vrijwilligersgroep
Om meer inwoners te ondersteunen wordt de vrijwilligersgroep uitgebreid. Hierdoor kunnen meer preventieve activiteiten worden ingezet om schulden te voorkomen of eerder te signaleren. Denk bijvoorbeeld aan een financiële check en het geven van workshops op school.

Hoe helpt een administratief ondersteuner?
Om geholpen te worden is het geen voorwaarde dat er schulden aanwezig zijn. Er wordt ook ondersteund bij het brengen van een overzicht in inkomsten en uitgaven of bij het op orde brengen van administratie. Doordat de vrijwilligers in dit stadium ondersteuning kunnen bieden, worden duurdere schulddienstverleningstrajecten voorkomen. In september 2017 startte het project onder de noemer schuldhulpmaatje. In de loop van het jaar bleek deze naam niet treffend.

Hoe schakel ik een administratief ondersteuner in?
Iedere inwoner kan gratis gebruik maken van de administratief ondersteuners van Wonen Plus Welzijn. Dit kan rechtstreeks bij Wonen Plus Welzijn via www.wonenpluswelzijn.nl of via telefoonnummer 0224-273140. Ook kunt u contact met ons opnemen hiervoor. Vervolgens komen de vrijwilligers bij de inwoners thuis of, als dat gewenst is, op een servicepunt van Wonen Plus Welzijn.