WIERINGEN - De provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon organiseren een inloopbijeenkomst over de aanleg van een rotonde op de kruising Flevoweg, Alkmaarseweg (N242) en de A7 (ter hoogte van Agriport-Noord) bij Middenmeer. De informatiebijeenkomst is op maandag 18 maart 2018 van 19.00 tot 21.00 uur

Nieuwbouwplannen
Bedrijventerrein Agriport is volop in ontwikkeling. Om het zware vrachtverkeer niet langer via de smalle Cultuurweg naar de rotonde op de Alkmaarseweg (N242) te laten rijden hebben de provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon besloten de Flevoweg met een rotonde rechtstreeks aan te sluiten op de N242 en A7. Op deze wijze wordt de meest directe aansluiting op de provinciale en de Rijksweg gemaakt voor het zware verkeer. Alleen (brom-)fietsers, agrarisch en lokaal verkeer hoeven de Cultuurweg nog te gebruiken.

Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen op maandag 18 maart 2018 tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen lopen in Ontmoetingskerk De Meerbaak, Prof. ter Veenweg 4 in Middenmeer.

Burgerinitiatief schelpenpad Middenmeer
Tijdens de inloopbijeenkomst is het ook mogelijk meer informatie in te winnen over het burgerinitiatief “Schelpenpad Middenmeer” In de plannen voor aanleg van de rotonde Flevoweg-N242-A7 bij Agriport-Noord is rekening gehouden met een veilige oversteek voor voetgangers die het schelpenpad willen gebruiken voor “het rondje Middenmeer”. Hoewel dit geen provinciaal project is krijgen de bewoners op 21 januari zelf de gelegenheid om geïnteresseerden over hun initiatief bij te praten tijdens de informatieavond. De bewoners geven zelf invulling aan de wijze van hun presentatie.

Planning
De verwachting is dat in de loop van 2022 begonnen wordt met de werkzaamheden aan de rotonde. Tot die tijd worden voorbereidende werkzaamheden getroffen zoals grondbewerking en het regelen van vergunningen.

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de rotonde Flevoweg- N242-A7 is te vinden op www.n242-agriport.nl.