HOLLANDS KROON - Het college heeft besloten om de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand te verhogen. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor inwoners met een laag inkomen.

Het gaat om een vergoeding van kosten die u niet kunt betalen van uw uitkering of uw loon en nergens anders vergoed krijgt. Het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen of u alles óf een deel van de kosten vergoed krijgt.

Huidige situatie

Bij een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hoeft u nu niets bij te betalen. Van het inkomen dat hoger is dan 110% van de bijstandsnorm moet u nu 35% van dat inkomen zelf betalen aan de bijzondere kosten.

Vanaf 1 juli 2018

Met ingang van 1 juli 2018 hoeft u bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm niets bij te betalen. Van het inkomen dat hoger is dan 120% van dat inkomen moet u 100% van dat inkomen zelf betalen aan bijzondere kosten.

Voorbeelden van bijzondere kosten

  • Reiskosten naar het ziekenhuis als u zeer regelmatig naar het ziekenhuis moet.
  • Kosten voor bewindvoering als de rechter bewindvoering heeft opgelegd.
  • De eigen bijdrage voor kinderopvang.
  • De eigen bijdrage voor rechtshulp.

Ingangsdatum

De regels veranderen met ingang van 1 juli 2018. Als u nu maandelijks bijzondere bijstand ontvangt, dan neemt uw inkomensconsulent voor 1 november 2018 contact met u op om te berekenen wat de nieuwe regels voor u betekenen. Als de nieuwe regels gunstiger voor u zijn, krijgt u een nabetaling vanaf 1 juli 2018. Zijn ze ongunstig, dan gaan de nieuwe regels in met ingang van 1 januari 2019.

Andere soorten bijzondere bijstand

Meedoen Hollands Kroon, de collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag zijn ook vormen van bijzondere bijstand. Deze regelingen veranderen niet. Voor deze soorten van bijstand gelden ook inkomensgrenzen. Dat zijn zogenaamde harde inkomensgrenzen. Is uw inkomen hoger dan de grens, dan heeft u geen recht. Is uw inkomen lager, dan heeft u wel recht.

  • Meedoen Hollands Kroon voor kinderen en ouderen voor de kosten om mee te doen, zoals lidmaatschap van een vereniging, culturele activiteiten en voor kinderen. De inkomensgrens is 110% van de bijstandsnorm.
  • De collectieve zorgverzekering bij Univé. Een uitgebreid aanvullend pakket met een korting. Informatie vindt u op www.gezondverzekerd.nl. De inkomensgrens is 130% van de bijstandsnorm.
  • De individuele inkomenstoeslag. Een toeslag van één keer per jaar voor inwoners van 21 jaar of ouder tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die langer dan 3 jaar een bijstandsuitkering of een inkomen tot 105% van de bijstand hebben gehad. Is deze situatie op u van toepassing? Dien dan een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag bij ons in.