WIERINGEN - Als voorbereiding op de ontwikkeling van een kunst- en cultuuradviesraad gaat de Werkgroep Kunst en Cultuur in gesprek met alle organisaties op dit vakgebied binnen de gemeente. Iedere avond wordt een ander deelgebied binnen de kunst en cultuur besproken. Gemeente Hollands Kroon nodigt alle belangstellenden van harte uit aanwezig te zijn op één van de avonden.

Wanneer? | Deelgebied | Waar?
17 september | Cultureel erfgoed | Museum Jan Lont, Hippolytushoef
19 september | Muziek | Dorpshuis De Oude School, Wieringerwaard
20 september | Beeldende kunst | Keesschuur, Anna Paulowna
24 september | Festivals | Cultuurschuur, Wieringerwerf
25 september | Podiumkunsten | Vikingschip, Den Oever

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar toegankelijk.

Ideeën en wensen
Het doel van de bijeenkomsten is om vanuit de samenleving ideeën en wensen op te halen waarmee de werkgroep haar plannen verder kan uitwerken. Uw inbreng is daarom van groot belang.