ANNA PAULOWNA - De gemeente Hollands Kroon wil duidelijke regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De nood is hoog, want er komen steeds meer migranten. De vraag is waar zij moeten gaan wonen en vooral wat buurgemeenten van plan zijn. "Want we willen geen afvoerputje van de regio worden."

De druk op Hollands Kroon is groot, legt wethouder Theo Meskers uit tijdens een drukbezochte raadsvergadering. "Er wonen en werken bijna 4500 buitenlandse werknemers. Voor ruim 1300 arbeidsmigranten wordt nog gezocht naar een slaapplek. Dat aantal groeit snel en het is van groot belang dat we de zaken nu goed regelen."

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van huisvesting in dorpen, op (voormalige) boerenbedrijven of in grootschalige 'Polenhotels' zoals op Agriport A7. Een deel van de gemeenteraad wil afspraken rond huisvesting afstemmen met buurgemeenten als Medemblik en Schagen.

Dorpsbewoners zijn vooral ongerust om de verkeersdruk op lokale wegen en illegale huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente is inmiddels gestart met strengere handhaving en uit onderzoek blijkt dat zo'n honderd locaties voldoen niet aan de voorwaarden. Wethouder Meskers benadrukt het belang van arbeidsmigranten voor de leefbaarheid, het verenigingsleven, de scholen en de middenstand.

De gemeente hoopt eind februari met een voorstel voor huisvesting van arbeidsmigranten te kunnen komen.