SLOOTDORP - In de raadsvergadering van 1 februari heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon, met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen, ingestemd met het bestemmingsplan voor het Rijksmonument Joods Werkdorp in Slootdorp. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan maximaal 160 arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting te bieden. Naast het vestigen van arbeidsmigranten borgt dit bestemmingsplan het onderhoud en de instandhouding van het hoofdgebouw dat wordt ingericht als een herinneringscentrum.

Veel opmerkingen en vragen over dit onderwerp
Tijdens het inspreekuur op dinsdag 25 januari hebben 6 insprekers de raad toegesproken over dit onderwerp. Na een intensief debat in de raadsvergadering van 27 januari, is het voorstel tot bestemmingsplanwijziging Nieuwsluizerweg 42 in Slootdorp door een meerderheid van de raad aangenomen. Het raadsbesluit maakt het bestemmingsplan nog niet definitief. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kan men beroep aantekenen bij de Raad van State.

Vergadering terugkijken?
Door de volle agenda van de gemeenteraad is het debat over dit onderwerp terug te kijken in 2 delen. Op 27 januari was het inhoudelijke debat over dit onderwerp en op 1 februari zijn nog een aantal vragen gesteld en is het voorstel aangenomen. Deze vergaderingen of het inspreekuur terugkijken kan via channel.royalcast.com/hollandskroon of kijk op gemeenteraad.hollandskroon.nl.