ANNA PAULOWNA - Op 1 januari 2020 krijgt Hollands Kroon er 115 kilometer aan wegen in beheer en onderhoud erbij. Daarover heeft het college overeenstemming bereikt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In totaal gaat om het ongeveer 115 kilometer aan wegen inclusief de bijbehorende bermen, bomen, wegsloten, bruggen, lichtmasten en verkeersborden.

Historisch
Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het waterschap is een historisch gegroeide taak. Het waterschap was altijd al beheerder van de buitenwegen. In de jaren negentig is een eerste slag gemaakt met de overdracht van wegen in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer. Op dat moment zijn alle buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna overgedragen. Met deze laatste overdracht worden de resterende wegen van het waterschap, vooral gelegen in het buitengebied rondom Niedorp, ook overgedragen naar de gemeente Hollands Kroon.

Focus
Met de overdracht kan het waterschap zich volledig focussen op zijn kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Wij kunnen ons straks volledig richten op beheer en onderhoud van al haar wegen.

Wat merken onze inwoners ervan?
U merkt niet veel van de wegenoverdracht. We streven ernaar dat de gemeentelijke lasten hierdoor niet omhoog gaan. Ook wordt het onderhoud grotendeels op dezelfde wijze uitgevoerd. Voordeel is dat u vanaf 2020 één duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle wegen, namelijk de gemeente.

Overdracht stedelijk water
Met het waterschap zijn we ook druk bezig om het beheer van het stedelijk water over te dragen. Hierbij gaat het beheer en onderhoud van het gemeentelijke water binnen de bebouwde kom per 1 januari over van de gemeente Hollands Kroon naar het waterschap. Dan is er voor u ook een duidelijk aanspreekpunt voor het water, namelijk het waterschap.

Bestuurders tevreden met de overdracht
Volgens Wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid; "Voor Hollands Kroon is deze overdracht niet heel spannend. Wij zijn al jaren bekend met het beheer en onderhoud van onze buitenwegen. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant opkomen is een logische stap en ook voor onze inwoners schept het duidelijkheid".

Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: "Beide overheden nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hollands Kroon is het enige aanspreekpunt voor de wegen. Het waterschap kan zich voortaan nog beter richten op de watertaken".