ANNA PAUWLONA - Op maandag 15 november hebben wij tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit de Autodeel Award beste kleine gemeente gewonnen. Wethouder Theo Meskers was bij de conferentie aanwezig om de award in ontvangst te nemen van directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kees van der Burg.

Mobipunt
Sinds 2020 staan in Hollands Kroon deelauto’s en fietsen van het concept Mobipunt. De Mobipunten zijn een netwerk van mobiliteitshubs in de Kop van Noord-Holland. Wilt u meer weten over de Mobipunten en waar deze staan? Kijk dan op de website van Mobipunt.In september zijn wij genomineerd voor de Autodeel Award 2021 in de categorie kleine gemeenten.

Jury onder de indruk
De jury was onder de indruk van het gebruik van de poolauto van Hollands Kroon. Ook het voornemen, om bij de volgende aanbesteding medewerkers gebruik te laten maken van de auto’s van de Mobipunten, kon op veel waardering rekenen. 

"We zetten in op samenwerking met andere gemeenten voor een dekkend deelmobiliteitsnetwerk"
Wethouder Theo Meskers: “We zetten in op samenwerking met andere gemeenten voor een dekkend deelmobiliteitsnetwerk. Met deelauto’s houden we ook de kleinere kernen in de Kop van Noord-Holland bereikbaar. We stimuleren het gebruik van duurzame vervoermiddelen zoals het gebruik van deelauto’s, want dat maakt het platteland duurzaam, leefbaar en bereikbaar."

Natuur&Milieu
De Autodeel Award is een initiatief van Natuur&Milieu, het CROW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij onderzoeken welke gemeente de grootste verbetering laat zien op het gebied van autodelen. De drie genomineerde kleine gemeenten waren Het Hogeland, Schouwen-Duiveland en Hollands Kroon. Schouwen-Duiveland, Het Hogeland en Hollands Kroon zijn kartrekker voor deelmobiliteit binnen het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten P10.