HOLLANDS KROON - Doen we het goed en wat kan beter? In de week van 13 januari ontvangen 3.600 inwoners van de gemeente Hollands Kroon een brief met een uitnodiging om de inwonerspeiling in te vullen. In het onderzoek staan vragen over de woon- en leefomgeving, de relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn & zorg.

Alle ondernemers ontvangen ook een uitnodiging: zij kunnen hun mening geven over hoe ze de dienstverlening van de gemeente en het vestigingsklimaat ervaren. Inwoners en ondernemers die een brief hebben ontvangen, kunnen de vragenlijst invullen tot en met zondag 9 februari 2020.

Goed beeld
De resultaten van deze onderzoeken helpen om, waar nodig, wonen en ondernemen in Hollands Kroon te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk van de genodigden de peilingen invullen, zodat er een goed en representatief beeld ontstaat. De gemeente waardeert dat bijzonder.

De resultaten van de onderzoeken worden eind maart 2020 verwacht en aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderzoek wordt vanaf 2018 tweejaarlijks uitgevoerd.

Onafhankelijk
I&O Research voert de inwonerspeiling uit. Dat doet het bedrijf voor meerdere gemeenten in Nederland. De inwoners zijn willekeurig gekozen uit de Basisregistratie personen (Brp) van Hollands Kroon. De vragenlijsten maken deel uit van het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meerdere gemeenten deze vragen krijgen, kunnen de resultaten van Hollands Kroon met die van andere gemeenten worden vergeleken. Dit geldt ook voor de ondernemerspeiling. Deze wordt uitgevoerd door Lexnova.