HOLLANDS KROON - Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) verzorgt sinds 1 januari 2020 het onderhoud van de ruim 40 kilometer sloten binnen de bebouwde kom van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente draagt deze taak met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 over aan het hoogheemraadschap.

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het baggeren van de sloten, het maaien van de waterplanten en het verwijderen van drijfvuil. Met de eerdere overdracht van 115 kilometer wegen van HHNK aan Hollands Kroon, zijn de taken nu op de plek waar ze horen.

Inwoners van Hollands Kroon merken weinig van de overdracht van de sloten aan het hoogheemraadschap. Wat vooral zichtbaar zal zijn, is dat de aannemer van het hoogheemraadschap nu de sloten onderhoudt in plaats van de gemeente.

Duidelijkheid
Volgens wethouder Theo Groot schept deze overdracht vooral duidelijkheid, zowel voor het hoogheemraadschap, Hollands Kroon als voor de inwoners. ,,Hollands Kroon telt 22 woonkernen met veel slootjes en vijverpartijen. Het onderhoud daarvan is belangrijk en intensief. Het is een logische stap dat de waterbeheerder dit overneemt. Zij hebben daar veel kennis en kunde over in huis. Net zoals het logisch was dat wij het wegenbeheer binnen de bebouwde kom hebben overgenomen van het schap. Dat is onze expertise.

”Hoogheemraad Klazien Hartog toont zich eveneens tevreden over de logische en duidelijke verdeling van de taken. ''Inwoners van Hollands Kroon kunnen met vragen over het slootonderhoud terecht bij het hoogheemraadschap, het enige aanspreekpunt voor het waterbeheer. Vragen over de recent overgedragen wegen zijn welkom bij de gemeente Hollands Kroon."