HOLLANDSKROON - De Belbusvereniging Noordkop op de juiste wegGoede vervoersmogelijkheden zijn belangrijk voor de leefbaarheid in Hollands Kroon. De Belbusvereniging is een aanvulling op het de bestaande vervoer in Hollands Kroon. De Belbus werkt met vrijwillige chauffeurs en is een vorm van besloten vervoer, omdat zij werken met een lidmaatschap.


Vervolgonderzoek toetsingskamer naar de Belbus
De toetsingskamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de belbusvereniging. De resultaten zijn voorgelegd aan de raad. Hierin zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd, waar de raad op 7 juli mee heeft ingestemd. De gemeenteraad heeft daarnaast aangegeven de Belbusvereniging, de vrijwilligers en het bestuur te waarderen.

Wat is een toetsingskamer?
De toetsingskamer bestaat uit aantal raadsleden. Zij kiezen, in overleg met de raad, minimaal twee beleidsterreinen per jaar uit die onderzocht worden of het afgesproken beleid goed wordt uitgevoerd. Dat onderzoeken noemen we ook wel ‘het toetsen van het beleid’ en vandaar de naam ‘toetsingskamer’. De toetsingskamer bestaat uit Reginald Visser (CDA), Jip Pankras (SHK), Enno Bijlstra (VVD), Johan Paul de Groot (CU), Henk Jan Wittink (OHK), Lilian Peters (GL), Sylvia Buczynski (PvdA) en Maarten Versluis (D66).