ANNA PAULOWNA - Met deze zin begint de begroting voor 2021 die afgelopen donderdagavond aan de gemeenteraad voor lag. De begroting is sluitend. Onder aan de streep staat de begroting €2.063.558,- in de plus. Hierover heeft de raad zijn waardering uitgesproken. De onzekerheid rondom corona maakt een voorspelling niet makkelijk, daarvan is de raad zich bewust. Er is een motie ingediend (VVD, CDA, OHK, D66, CU) waarin het college wordt verzocht om een corona steunfonds op te richten. Deze kon rekenen op genoeg steun met 16 voor en 13 tegen.

Wat gaat de inwoner betalen?
De gemiddelde gemeentelijke lasten bedragen voor 2021 voor een meerpersoonshuishouden € 814,-. Voor een eenpersoonshuishoudens is dit gemiddeld € 690,-. Voor de OZB (onroerendezaakbelasting) is het gemiddelde bedrag € 260,-.

Vrijstelling toeristenbelasting
In een motie (VVD,CDA,OHK) werd verzocht om vrijstelling voor toeristenbelasting voor tijdelijke medewerkers alsnog in de regels voor 2020 op te nemen. Deze is gesteund door de meerderheid van de raad met 20 stemmen voor en 9 tegen.

KopGroep Bibliotheken
In de begroting staat een structureel bedrag voor de KopGroep Bibliotheken van € 125.662,-. Voor dit punt is een motie ingediend (SHK, PvdA, GL, CU, D66, LADA, OHK). Hierin wordt verzocht dit bedrag te verhogen naar € 150.000,-. Deze motie is aangenomen met 19 stemmen voor en 10 tegen.

Begroting
Voor het waarborgen van de veiligheid is in de begroting budget vrijgemaakt voor minimaal 4 extra boa's. Voor het stimuleren van dag- en verblijfsrecreatie is €20.000,- begroot. Er is €91.416,- vrijgemaakt voor onderhoud aan de Niedorphal. De begroting is unaniem aangenomen. Dit geldt ook voor noodzakelijkheden en wensen bij de programmabegroting 2021 en belastingverordeningen en de nota tarieven 2021. Wilt u weten wat er nog meer in de begroting is opgenomen, dan kunt u deze vinden via https://bit.ly/3euJzI3.