HOLLANDS KROON - In april wordt er in Hollands Kroon weer gestart met reguliere onderhoud van het openbare groen.

Dit wordt gedaan door onze buitendienst, Noorderkwartier en diverse aannemers.

Hoe?

Onze buitendienst is vooral actief op de 11 begraafplaatsen die we beheren. De collega’s van Noorderkwartier zorgen in de 22 woonkernen voor het maaien van het gazon, onkruidbeheersing in de plantsoenen en het snoeien van de hagen. Aannemers worden vooral ingezet voor het grove werk zoals het maaien van bermen en het snoeien van grove beplanting en bomen.

Geen bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op straten en stoepen is sinds maart 2016 niet meer toegestaan. Onkruid wordt met een brander of borstel verwijderd. Doordat met deze methode de wortels niet gedood worden, groeit het onkruid sneller terug.

Kwaliteit

Het onderhoud wordt uitgevoerd op drie verschillende kwaliteitsniveaus. Hieronder is op hoofdlijnen weergegeven hoe dat is geregeld:

Centra, begraafplaatsenA – hoog / goedIntensief onderhoud
Woonwijken, hoofdwegenB – basis / voldoendeNormaal onderhoud
Bedrijventerrein, buitengebiedC – laag / matigSober onderhoud

Zelfbeheer

Wilt u liever zelf aan de slag in het gemeentelijke plantsoen? Neem dan contact op met uw kernbeheerder. Voor meer informatie kijk op de website van kernbeheer