ANNA PAULOWNA - Op woensdag 10 maart start in Hollands Kroon de digitale cursus Politiek Actief. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen en meer krijgen deelnemers aan de cursus antwoord.

Een onderdeel van de cursus is een training debatteren. Daarnaast zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers digitaal aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad. De cursus is 5 avonden verdeeld over 5 weken. Meedoen is gratis.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op gemeenteraad.hollandskroon.nl/politiekactief. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen vol is vol. Aanmelden? Stuur vóór 1 maart 2021 een mail naar griffie@hollandskroon.nl.