ANNA PAULOWNA - Defecte straatverlichting? Beklad parkbankje? Omvergereden verkeersbord? Er wordt helaas nogal wat vernield in onze gemeente.


Naast dat we de schade zo snel mogelijk herstellen, spannen we ons ook in om de schades te verhalen op de veroorzaker. Er namelijk nogal wat geld mee gemoeid. Van enkele honderden tot duizenden euro’s. Gelukkig keert de veroorzaker/verzekeraar regelmatig uit. Dit jaar hebben we € 109.000,- ontvangen van de veroorzaker of waarborgfonds voor het herstel van de vernielingen in de openbare ruimte.

Ziet u schade?
Ziet u schade (moedwillig) veroorzaakt aan een lantaarnpaal, voetpad, fietspad, prullenbak of groenvoorziening? Maak dan een melding via de Fixi-app of neem contact met ons op. Een anonieme melding maken is ook mogelijk. Dat kan via www.meldmisdaadanoniem.nl. Samen kunnen we veel bereiken om onze openbare ruimte netjes, prettig en veilig te houden!