HOLLANDS KROON - Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen vast te stellen.

Het plan geeft inzicht in hoe het beheer en onderhoud van riolering, infrastructuur, bruggen, gebouwen en openbaar groen in Hollands Kroon wordt uitgevoerd. Zo wordt er beschreven wat de gemeente in beheer heeft en wat de kwaliteit daarvan is, wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd en wat het beschikbare budget daarvoor is.

Doel

Het plan geeft voor de komende vier jaar op hoofdlijnen aan hoe, waar en wanneer het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. Ook biedt het de gemeenteraad kaders om tijdens de beleidscyclus keuzes te maken voor welk beheer en onderhoud zij budget beschikbaar stellen.