ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de jaarrekening. Deze is met een positief resultaat van €5,13 miljoen bij de raad voorgelegd. De gemeenteraad was hierover tevreden. Het positieve resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. Ondanks de corona staat Hollands Kroon niet in de rode cijfers.


Het positieve resultaat van €5,13 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze komt daarmee op €12,9 miljoen euro. De algemene reserve wordt gebruikt voor als er tegenvallers zijn.

Wat is een jaarrekening?

Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad. Het geeft de gemeenteraad en inwoners inzicht over de resultaten van het afgelopen jaar. Hierin staat waar dat jaar geld aan uit is gegeven. En welke resultaten wel en niet zijn behaald.

Raadsvergadering terugkijken?
De raadsvergadering over de jaarrekening is terug te kijken via https://bit.ly/3wcc4lO. De jaarrekening is ook te vinden via deze link.