HOLLANDS KROON - Met een positief resultaat van €3,5 miljoen lag de jaarrekening woensdagavond 17 juni bij de gemeenteraad voor. Dit is vooral te danken aan incidentele meevallers. Niet alle resultaten zijn behaald, maar over het algemeen waren de partijen positief over deze jaarrekening. Deze is dan ook unaniem vastgesteld. Het positieve resultaat van 3,5 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve die daarmee stijgt tot bijna 10 miljoen euro. Een verstandige keuze in verband met de Coronacrisis, zo vindt de gemeenteraad. Het is een onzekere tijd en op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële consequenties dit op de lange termijn heeft.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft de gemeenteraad en inwoners inzicht over de resultaten van het afgelopen jaar. Hierin staat waaraan in dat jaar geld aan uit is gegeven en welke resultaten wel en niet zijn behaald. Bijvoorbeeld voor het sociaal domein werd er in 2019 meer geld uitgegeven dan van te voren was begroot. Een buffer die gereserveerd was voor onvoorziene kosten van €500.000,- is nagenoeg niet aangeraakt en eindigt met een positief saldo van €420.000,-. Nog een meevaller was de algemene uitkering van het rijk van €252.000,-. Deze wordt in 2020 besteed aan het programma duurzaamheid.

Programma begrotingen
Alle jaarrekeningen en begrotingen van de verbonden partijen van onder andere de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden zijn unaniem aangenomen. Hierin geven deze zogenaamde verbonden partijen weer waar zij geld aan hebben uitgegeven in 2019 en waaraan zij dit denken te doen in 2021.