HOLLANDS KROON - Afgelopen donderdagavond heeft de raad ingestemd met de afvalstoffenverordening. De raad heeft de geluiden uit de samenleving gehoord over het recycle-tarief. Dit zorgde tijdens de raadsvergadering voor een uitgebreid debat. Hierin werd onder andere aangegeven moeite te hebben met het tarief voor mensen met kinderen in de luiers en mensen met een medische indicatie die hierdoor meer afval hebben. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen met 21 voor en 4 (OHK) tegen. Wel met een harde eis dat het college in de raadsvergadering van 16 december komt met een maatwerkplan voor deze doelgroepen. Als dit niet het geval is heeft het CDA aangegeven met een initiatiefvoorstel te komen om het recycle-tarief ongedaan te maken.

Wat betekent het recycle-tarief voor inwoners?

Er is een vast tarief voor 1 of meerpersoons huishoudens. Daar bovenop betaalt u per keer dat u de restafvalbak aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse container. Het aantal kilo heeft geen invloed op de hoogte van de rekening. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder vaak u uw restafvalcontainer aan de weg hoeft te zetten.

Een voorbeeld som
Het volgende voorbeeld laat zien wat de invoering van het recycle-tarief voor u kan betekenen. In 2021 was het tarief voor allebei de formaten in totaal € 328,44. In 2022 wordt het vaste tarief voor een 2 persoonshuishouden € 270,-. Voor het legen van een grote container van 240 liter betaalt u € 8,- per keer. Voor een kleine container van 140 liter betaalt u € 4,67. Als de grote container elke keer aan de weg staat betaalt u € 48,- meer op jaarbasis dan in 2021. Voor een kleine container betaalt u bij 12 keer legen € 2,40 minder dan het tarief van 2021. Wilt u het uitgebreide bericht hierover lezen? Dat kan via https://bit.ly/3ncVgYG.