ANNA PAULOWNA - Bomen zijn belangrijk voor de natuur en het halen van de klimaatdoelen. Daarom is de gemeenteraad donderdagavond akkoord gegaan met het groenstructuurplan. Hierin staat dat Hollands Kroon vanaf 2022 tien jaar lang ieder jaar 175 bomen en heesters (struiken) extra aanplant. Dit is bovenop de 300 bomen die elk jaar al geplant worden. In tien jaar plant de gemeente dan 4750 bomen.

Planten kan niet overal
Niet overal kan zomaar een boom worden geplant. Dit heeft te maken met kabels en leidingen die onder de grond zitten. Daarom is door een extern bureau onderzoek gedaan naar waar en hoeveel bomen geplant kunnen worden.

Goed plan
Een aantal fracties vonden de hoeveelheid bomen nog te weinig. Maar de gemeenteraad was over het algemeen positief over het groenstructuurplan. Wel werd extra aandacht gevraagd voor het juist onderhouden van de bomen en struiken.