ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft tijdens de eerste raadsvergadering ingestemd met het bestemmingsplan aan de Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp. De indiener wil met dit bestemmingsplan zijn bedrijfsruimte uitbreiden. Eerder had de indiener dit voorstel zelf ingetrokken. De gemeenteraad kreeg de gelegenheid om afgelopen zomer de locatie te bezoeken en ook omwonenden hebben hun stem laten horen.

Bestemmingsplannen van de agenda
Tijdens het inspreekuur van afgelopen dinsdag 1 september bleek dat omwonenden van de Mientweg 46 Lutjewinkel hun vraagtekens hadden bij het bestemmingsplan. De omwonenden hebben aangegeven een afspraak te hebben met de indiener om het te bespreken. Daarom heeft de gemeenteraad deze van de agenda gehaald.

Ontwikkeling recycleplan
Dat afval gescheiden moet worden is duidelijk. De raad werd daarom gevraagd in te stemmen met het ontwikkelen van een recycleplan inclusief recycletarief. In dit plan moet uitgewerkt worden wat dit voor inwoners gaat betekenen zowel voor het inzamelen als financieel. Waar het op neer komt is dat als er minder afval aangeboden wordt, de inwoner minder hoeft te betalen. De raad heeft daarom ingestemd met het ontwikkelen van het recycleplan en het uitwerken van het recycletarief.

Agenda voor het Waddengebied 2050
Op de natuur moet je zuinig zijn. Daarover is iedereen het eens. Daarom is 'Agenda voor het Waddengebied 2050' samengesteld. Hierin zijn bestaande ambities, doelen en strategieën van Rijk en regio samengevoegd. In de agenda staat beschreven hoe deze ambities, doelen en strategieën worden uitgevoerd. Daarom heeft de raad hiermee ingestemd.

Overige onderwerpen
Wilt u weten wat de gemeenteraad over de overige punten heeft besloten? Kijk dan op https://bit.ly/31T3Z8Q.