HIPPOLYTUSHOEF - De raadsvergadering van donderdag 1 oktober was vanwege het late tijdstip geschorst. Dinsdagavond 6 oktober is de vergadering verder gegaan. Tijdens deze uitloopraad werd er gedebatteerd over de diverse ingediende moties en amendementen.

Concept Regionale Energie Strategie
De concept RES is een document waarin staat beschreven hoe de klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden voor 2030 en 2050. In het raadsvoorstel staan de wensen en bedenkingen van het college op dit concept. Het concept RES is aangenomen inclusief het amendement om geen zonne-energie toe te staan op het oppervlakte water op het IJsselmeer (VVD, CDA en SHK). Het amendement om zonne-energie toe te staan op onrendabele agrarische gronden (CU,D66 en PVDA) is niet aangenomen. De motie van LADA waarin het college wordt opgeroepen om voorrang te geven aan technieken die energie besparen zoals isolatie en materiaalgebruik werd ook niet voldoende gesteund.

Molenveld 4a Hippolytushoef
Het artikel 6-verzoek Molenveld 4a in Hippolytushoef gaat om het realiseren van huisvesting voor maximaal 16 tijdelijke medewerkers. Met 17 stemmen voor en 12 tegen is dit verzoek aangenomen.

Motie vreemd aan de orde over het tegengaan van dumpen van zwerfafval bij de Doggersbank
In de motie vreemd aan de orde van de dag (VVD, CDA, OHK en SHK) die dinsdagavond is ingediend, wordt het college opgeroepen om een brief te schrijven aan Minister Schouten. De minister wordt hierin gevraagd de actie van Greenpeace waarbij zwerfkeien in de Doggersbank worden gedumpt, een halt toe te roepen. Deze motie is met 19 voor en 10 tegen aangenomen. Wilt u weten wat er deze vergadering allemaal gezegd en besloten is? Lees de stukken of kijk de uitzending terug via https://bit.ly/36qKV4y.