'T VELD - Op 17 juli hebben de Inspectie SZW en de gemeente Hollands Kroon een integrale controle gedaan op verschillende locaties van een bloembollenbedrijf uit ’t Veld. Tijdens deze controle ontstonden bij de gemeente grote zorgen over de veiligheid, de hoeveelheid tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten) die op de verschillende percelen verbleven en de kwaliteit van huisvesting.

Op twee van de drie gecontroleerde percelen werden door de ondernemer tijdelijke werknemers gehuisvest zonder dat hiervoor een vergunning was verleend. Ook de kwaliteit van huisvesting voldeed niet aan gestelde voorschriften. Op één van de percelen verbleven jonge, waaronder ook minderjarige, tijdelijke werknemers in een oude garage. Op het andere perceel waren containers geplaatst waarin zij met te veel personen per unit verbleven die daarnaast niet voldeden aan het Bouwbesluit.

Veiligheid
Het derde perceel was vergund maar nog in aanbouw. Ondanks dat het pand nog opgeleverd moest worden en nog niet was gecontroleerd door de brandweer, waren hier al minimaal 44 personen gehuisvest. Omdat de veiligheid van de tijdelijke werknemers niet kon worden gegarandeerd is het pand -op verzoek van de gemeente - door de eigenaar dezelfde avond nog ontruimd.

Omdat de eigenaar ondanks meerdere verzoeken verder niet tot (tijdelijke) oplossingen wilde komen, is enige dagen later een hercontrole gedaan. Ter plaatse constateerden de toezichthouders dat twee van de drie percelen nog steeds in strijd waren met de gestelde voorschriften. De locaties werden door de brandweer als brandgevaarlijk beoordeeld. Daarom zijn de aanwezige containers en het pand in aanbouw gesloten door middel van het verzegelen van deuren en ramen.

Meer toezicht op de huisvesting
Het toezicht op de huisvesting van tijdelijke werknemers heeft een hoge prioriteit bij de gemeente Hollands Kroon. Recentelijk is door het college gekozen voor een intensivering van dit toezicht. Eerdergenoemde bevindingen versterken het gevoel van het bestuur dat hiermee de juiste keuze is gemaakt. Intensivering van toezicht zal leiden tot snellere opsporing van soortgelijke overtredingen en een spoedig herstel van de wenselijke situatie, zodat tijdelijke werknemers op een correcte en veilige manier worden gehuisvest.