WIERINGERWERF - Als op 1 maart blijkt dat onvoldoende inwoners zich hebben aangemeld voor deelname voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf, wordt de verleende omgevingsvergunning ingetrokken.

Dat heeft het college besloten. Van de minimaal benodigde 2.800 aangemelde inwoners en 160 bedrijven zijn er veel minder aanmeldingen.

Bouw van de Poldermolen

Voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf is een coöperatie opgericht (Coöperatie Poldermolen Wieringermeer). De Poldermolen is één van de mogelijkheden voor de inwoners van Wieringerwerf en omgeving om te investeren in windenergie. Naast een omwonendenregeling en de oprichting van een Windfonds is het een maatregel ter vergroting van het draagvlak voor de bouw van het Windpark Wieringermeer.

Haalbaarheidsonderzoek

In 2016 heeft het college gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar de Poldermolen. De uitkomsten van het onderzoek zouden voor 1 juni 2017 aangeleverd moeten zijn bij ons. Er is uitstel van de inleverdatum verleend tot 1 maart 2018 omdat er nog onvoldoende onderzoek was verricht. Het bestuur van de Coöperatie Poldermolen Wieringermeer UA heeft opnieuw uitstel aangevraagd omdat het onderzoek naar de haalbaarheid niet is afgerond. Uitstel wordt gevraagd tot 2020. Dat uitstel wordt niet verleend door het college.

Geen verplichting bouw

Als er bij de inwoners geen aanleiding bestaat om deel te nemen aan de realisatie van de Poldermolen is het voor Hollands Kroon geen noodzaak of verplichting voor de bouw.