WIERINGERMEER - Het college heeft besloten dat het Gebiedsplan Wieringermeer vanaf vandaag, vrijdag 8 maart, ter inzage wordt gelegd. In het plan staat wat er voor de toekomst mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels. Wij nodigen u uit om het plan te lezen en hierop een reactie te geven. Het Gebiedsplan is gemaakt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Alle partijen zijn verheugd samen een visie te hebben ontwikkeld op een dynamisch gebied als de Wieringermeer.

Dynamisch gebied
De Wieringermeer is een dynamisch gebied waarin veel gebeurt; denk aan de ontwikkeling van Agriport met kassen en datacenters, maar ook aan de realisatie van Windpark Wieringermeer. De kracht van de Wieringermeer zit in de grootschaligheid: veel en grote, efficiënt ingerichte landbouwkavels én het karakteristieke open landschap. Deze grootschaligheid maakt dat er ruimte is voor diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel groot- als kleinschalig, waar op andere plekken geen of minder ruimte voor is. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige fysieke en sociale leefomgeving. Om die reden is een Gebiedsplan opgesteld, waarin staat wat er mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels.

Unieke samenwerking
Het Gebiedsplan is opgesteld in samenwerking met drie partners: de gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie. Dit is een unieke samenwerking, ontstaan door een aantal grootschalige gebiedsoverstijgende ontwikkelingen. De drie partners inspireren elkaar en anderen tot realisatie van projecten en initiatieven die passen bij de kernkwaliteiten van de Wieringermeer. Het gebiedsplan Wieringermeer ligt ter inzage vanaf 8 maart 2019, en uiteraard kunt u hierop reageren.