KOLHORN - Dorpen als Kolhorn, Oudesluis en Nieuwesluis waren ooit havenplaatsen aan de Zuiderzee. Wat nu resteert zijn pittoreske recreatieve zoetwater- havenplaatsen. Reden te meer om de recreatieve en cultuurhistorische waarde van dit netwerk en de havens te benutten.

Blootleggen funderingen Schagerkogge Strijkmolens
Een van de projecten waar we dat mee benutten is het blootleggen van de funderingen van drie Schagerkogge Strijkmolens die ooit in Kolhorn aan de Molenkolk stonden. De molens, gebouwd in 1738, deden in die tijd dienst als gemaal om het water weg te pompen van de benedenkolk naar de toenmalige Zuiderzee. De eerste fundering, naast autobedrijf Strijder aan de Molenkolk en de brug naar het Kolhornerbos, is opgegraven en zichtbaar. In 2019 worden de funderingen schoongemaakt en wordt er een bord geplaatst met informatie over de molens.

Opwaarderen vaarroutenetwerk in de Kop
Het ‘binnenland’ van de Kop is met de kust en het achterland van de provincie verbonden via een netwerk van kanalen, vaarten en voormalige kreken. Deze zijn niet alleen van belang voor specifieke kadegebonden bedrijvigheid in bijvoorbeeld Middenmeer, Schagen en ’t Zand, maar ontsluiten ook een aantal historische havenplaatsen als Kolhorn en Oudesluis. De recreatieve en cultuurhistorische waarde van dit netwerk en de havens wordt echter nog nauwelijks benut. Reden om aan te sluiten bij het waterrecreatieprogramma van de provincie Noord-Holland. In Kolhorn lopen verschillende projecten om het vaarroutenetwerk in het dorp een boost te geven.

Schagerkogge Strijkmolens
De funderingen van de andere twee molens worden nog opgegraven. De molens dateren uit 1738 en zijn in 1938 verwijderd. De funderingen liggen er wel nog, maar onder de grond. De molens waren destijds niet meer nodig, want in 1927 kreeg Kolhorn een elektrisch gemaal. Dit gemaal staat nog bij autobedrijf Strijder. De Kop Werkt!Het opgraven van de watermolens is een project dat valt onder ‘

De Kop Werkt!
De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.