SLOOTDORP - Als de weersomstandigheden het toelaten, start de firma Stoop uit Waarland 10 februari met het verwijderen van ongeveer 130 populieren langs de Wieringerrandweg.

Aan het einde van hun levensduur

Onderzoek heeft aangetoond dat de bomen het einde van hun levensduur hebben bereikt en mede daardoor voor onveilige situaties zorgen. Er zijn meermaals takken uit de populieren gebroken en bij enkele stormen zijn diverse bomen omgewaaid. Op basis van het onderzoek is besloten de bomen te verwijderen. De werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag nemen. Gedurende deze periode is de Wieringerrandweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Tegen de kap van de populieren is bezwaar gemaakt. In overleg tussen de gemeente en de bezwaarmakers is besloten om ongeveer 30 gezonde populieren te sparen. In de toekomst zal moeten blijken of deze bomen de veiligheid niet in gevaar brengen.

Ecologisch onderzoek
In enkele bomen zijn holtes aangetroffen die mogelijk worden gebruikt door vleermuizen. Voordat de werkzaamheden beginnen, bekijkt een ecoloog of deze holtes worden bewoond. Zo ja, dan zal de betreffende boom worden gespaard.