HOLLANDS KROON - In het nieuwe coalitiekakkoord is opgenomen dat we extra streng gaan controleren of de aannemers die de openbare ruimte voor ons bijhouden, het werk uitvoeren volgens de vastgestelde kwaliteitseisen. Dit geldt vooral voor het onderdeel onkruid op de verharding en in de goten. In dit bericht leest u de stand van zaken over deze controles.

Controles kwaliteit openbare ruimte

Iedere maand worden 75 willekeurig gekozen locaties gecontroleerd. Er wordt dan getoetst of de locatie voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van onkruid, zwerfafval en onderhoud van het gazon. Tekortkomingen worden aan de aannemer medegedeeld. Het bedrijf heeft dan vijf werkdagen de tijd om te zorgen dat het onderdeel wel voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen. In sommige gevallen kunnen wij overgaan tot het uitdelen van boetes.

Situatie mei 2018

Vooral tijdens de groeizame maanden (mei – augustus) zien we het aantal klachten over het openbare groen toenemen. Daarom is besloten om juist in deze maanden extra streng te controleren.

De controleronde van mei geeft globaal het volgende beeld:

- Onkruid op verharding
73% dat voldoet aan de kwaliteit
27% dat niet voldoet aan de kwaliteit

- Onkruid in plantsoenen
90% dat voldoet aan de kwaliteit
10% dat niet voldoet aan de kwaliteit

- Zwerfafval
98% dat voldoet aan de kwaliteit
2% dat niet voldoet aan de kwaliteit

- Onderhoud gazon
97% dat voldoet aan de kwaliteit
3% dat niet voldoet aan de kwaliteit

- Totaal gemiddelde
86% dat voldoet aan de kwaliteit
14% dat niet voldoet aan de kwaliteit

Herstel
Het doel is om minimaal 90% van de openbare ruimte te laten voldoen aan de beoogde kwaliteit. Een 100% score vinden wij, zeker tijdens de groeizame periode, niet reëel. De volgende controleronde staat gepland voor eind juni.