ANNA PAULOWNA - Het college heeft besloten dat het evenement, bekend onder de naam ‘de Polderse kermis’ niet langer gehouden kan worden in de Spoorbuurt in Anna Paulowna. De afgelopen jaren is het evenement steeds groter geworden, alsook het aantal bezoekers. Ook de ontwikkeling van de woonbuurt heeft niet stilgestaan, nieuwe woningen zijn/worden gebouwd.

De herhaaldelijke grote mate van overlast voor de woonbuurt, voornamelijk in de vorm van geluid, licht, geur en gedragingen van de bezoekers, maakt dat huidige locatie niet langer geschikt is voor een evenement van deze grootte. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om de evenementenvergunning. Uiteraard is het de ondernemers altijd vrij een activiteit te organiseren binnen één van de horecagelegenheden. Dit kan binnen de huidige vergunning.

De toekomst van de Polderse Kermis
Wij zijn ons zeer bewust van de langlopende traditie van de Polderse Kermis op deze locatie. Wij begrijpen dan ook dat dit besluit de nodige emoties oproept. Uiteraard willen wij dat dit evenement komend jaar gewoon georganiseerd kan worden, en iedere bezoeker kan genieten van de Polderse Kermis. Daarom zal de gemeente alle medewerking verlenen en actief meezoeken naar een alternatieve locatie.