HIPPOLYTUSHOEF - Al enige tijd is de Hoofdstraat in Hippolytushoef ook tijdens de openingstijden van de winkels open voor gemotoriseerd verkeer.

Op verzoek van de ondernemersvereniging besloot het college in 2015 om de paaltjes op basis van een tijdelijke proef naar beneden te laten. Via een enquête willen wij deze proef evalueren. Zowel onder inwoners, als onder ondernemers en het winkelend publiek. De uitkomsten van deze enquête gebruiken wij om te besluiten hoe er in de toekomst wordt omgegaan met het verkeer in de Hoofdstraat van Hippolytushoef.

Invullen enquête

De bewoners en het winkelend publiek kunnen de enquête online invullen tot 12 januari. De ondernemers uit het centrum van Hippolytushoef ontvangen een brief met een link naar de enquête.