HOLLANDS KROON - Op 25 maart 2018 verloopt de zendmachtiging van de lokale omroep RTV Hollands Kroon voor de gemeente Hollands Kroon. Partijen die in aanmerking willen komen voor een nieuwe zendmachtiging kunnen tot uiterlijk 26 september 2017 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Aanwijzing lokale omroep

Een aanwijzing als lokale omroep geldt voor vijf jaar. De volgende stukken zijn van belang voor de aanvraag:

  • een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
  • een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het programma beleidbepalende orgaan (pbo )worden benoemd;
  • een overzicht van de leden van het pbo;
  • een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Het verdient aanbeveling met de aanvraag ook een beleidsplan en een overzicht van de leden van het bestuur mee te sturen. Meer informatie over de aanwijzingsprocedure vindt u op de website van CvdM