ANNA PAULOWNA - Waar en hoe ziet u mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon? Via het online platform Argu kan iedereen ideëen hiervoor inbrengen. Deze inbreng wordt tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad over verkeersveiligheid verkeersonveilige situaties meegenomen in de gesprekken. De avond vindt plaats op donderdag 15 november om 20.00 uur in MFA De Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Aanmelden en programma
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u zich dan aan. Dan houden wij rekening met uw komst. Tijdens de avond geven gemeentemedewerkers, de politie en Veilig Verkeer Nederland een korte inleiding over waar verkeers(on)veiligheid door veroorzaakt wordt en wat hier aan te doen is. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar en raadsleden in gesprek over hoe en waar de verkeersveiligheid in Hollands Kroon verbeterd kan worden.

Oorzaken verkeersonveilige situaties
Verkeersonveilige situaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan de wijze van inrichting van een weg, soms aan het weggedrag van de weggebruiker. Bij het oplossen van deze situaties is het dus belangrijk om hier zoveel mogelijk over te weten. Dan kan ook de meest geschikte oplossing worden bedacht. Dat kan een fysieke maatregel zijn zoals het plaatsen van een verkeersbord of het anders inrichten van de weg. Maar het kan ook zijn dat een gerichte campagne om het weggedrag te veranderen de beste oplossing is.

Aanpak verkeersveiligheid in Hollands Kroon
In Hollands Kroon liggen honderden kilometers wegen en veel daarvan zijn aangelegd in een tijd met een heel ander weggebruik en veel minder drukte. Dertig jaar geleden waren de landbouwvoertuigen bijvoorbeeld nog veel kleiner en bestond er nog geen elektrische fiets. De gemeente kan dan ook niet alle verkeersonveilige situaties direct oplossen. Het beschikbare geld moet zo efficient mogelijk besteed worden. De ideëen die op Argu en tijdens de avond op 15 november worden ingebracht helpen de gemeenteraad om voor de komende jaren goede keuzes te kunnen maken welk soort situaties prioriteit hebben om op te lossen.