HOLLANDS KROON - Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen. Ondanks dat zij veel aandacht schenken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra zij een handhavende maatregel opleggen. Dit is de reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

Handhavend optreden bij onveilige situaties
Bij onveilige situaties grijpen zij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen zij op de (on)mogelijkheden en vragen wij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden. De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een last onder dwangsom.

Altijd omgevingsvergunning nodig
Waar logies wordt geboden aan tijdelijke werknemers is een omgevingsvergunning nodig. Zij streven ernaar om voor alle tijdelijke werknemers die logies verkrijgen binnen onze gemeente een goede en veilige logeerplek te waarborgen. Hiervoor gelden richtlijnen en veiligheidseisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving.

Informatiebrochure
Omdat het merendeel van de tijdelijke werknemers werkzaam is in de agrarische sector en deze bedrijven er vaak voor kiezen om zelf te zorgen voor logiesplekken, hebben zij een brochure ontwikkeld die ingaat op de (on)mogelijkheden over dit onderwerp. Biedt u ook logies aan tijdelijke werknemers en hebt u misschien nog niet, of misschien niet meer, alle benodigde vergunningen? Dan rekenen zij erop dat u de brochure 'Logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers' leest en niet wacht op een controle, of zelfs handhavende maatregelen, maar zelf actief aan de slag gaat om de vergunningen rond te krijgen! Zo voorkomt u dat de zij handhavend moeten optreden en u geen logies meer mag aanbieden aan uw medewerkers.